Loading...
ورود / ثبت نام
خوش آمدید مهمان!
0
سبد خالی است

محصولات: جدیدترین

 • مخزن 500 لیتری سه لایه زیر پله
  مخزن 500 لیتری سه لایه زیر پله
  مخزن پلی اتیلن 500 لیتری سه لایه زیرپله از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 500 لیتری زیرپله : طول:130 عرض:80 ارتفاع :88
  535,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 500 لیتری تک لایه زیر پله
  مخزن 500 لیتری تک لایه زیر پله
  مخزن پلی اتیلن 500 لیتری تک لایه زیرپله از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 500 لیتری زیرپله : طول:130 عرض:80 ارتفاع :88
  515,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1000 لیتری سه لایه زیر پله
  مخزن 1000 لیتری سه لایه زیر پله
  مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری سه لایه زیرپله از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 1000 لیتری زیرپله : طول:168 عرض:105 ارتفاع :110
  737,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1000 لیتری تک لایه زیر پله
  مخزن 1000 لیتری تک لایه زیر پله
  مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری تک لایه زیرپله از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 1000 لیتری زیرپله : طول:168 عرض:105 ارتفاع :110
  690,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 14000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن 14000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 14000 لیتری سه لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 14000 لیتری عمودی : قطر:260 ارتفاع:280 ارتفاع کل:300
  6,000,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 14000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن 14000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 14000 لیتری تک لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 14000 لیتری عمودی : قطر:260 ارتفاع:280 ارتفاع کل:300
  5,960,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری سه لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 10000 لیتری عمودی : قطر:220 ارتفاع:280 ارتفاع کل:300
  4,970,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری تک لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 10000 لیتری عمودی : قطر:220 ارتفاع:280 ارتفاع کل:300
  4,910,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری سه لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 5000 لیتری عمودی : قطر:190 ارتفاع:200 ارتفاع کل:240
  2,980,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری سه لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 5000 لیتری عمودی : قطر:190 ارتفاع:200 ارتفاع کل:240
  2,800,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری تک لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید...
  موجود
  توضیحات بیشتر
 • مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری تک لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید...
  موجود
  توضیحات بیشتر
 • مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری تک لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 3000 لیتری عمودی : قطر:150 ارتفاع:205 ارتفاع کل:215
  1,624,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی
  مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری سه لایه عمودی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 3000 لیتری عمودی : قطر:150 ارتفاع:205 ارتفاع کل:215
  1,650,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه
  مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه
  مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 2000 لیتری عمودی : قطر:138 ارتفاع:160 ارتفاع کل: 218
  1,175,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی کوتاه
  مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی کوتاه
  مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری تک لایه عمودی کوتاه از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 2000 لیتری عمودی : قطر:138 ارتفاع:160 ارتفاع کل: 218
  1,150,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند
  مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند
  مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 2000 لیتری عمودی : قطر:108Cm ارتفاع:198Cm ارتفاع کل: 218Cm
  1,175,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند
  مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند
  مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 2000 لیتری عمودی : قطر:108Cm ارتفاع:198Cm ارتفاع کل: 218Cm
  1,150,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی بلند
  مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی بلند
  مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری تک لایه عمودی بلند از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 1500 لیتری عمودی : قطر:100Cm ارتفاع:185Cm ارتفاع کل: 220Cm
  910,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی بلند
  مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی بلند
  مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری تک لایه عمودی بلند از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر آسیا ) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 1500 لیتری عمودی : قطر:100Cm ارتفاع:185Cm ارتفاع کل: 220Cm
  897,000تومان
  افزودن به سبد