Loading...
ورود / ثبت نام
خوش آمدید مهمان!
0
سبد خالی است

مخازن پلی اتیلن افقی

بازدید: 111

 • مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 100 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید. ابعاد مخزن پلاستیکی 300 لیتری : طول: 72cm عرض: 52cm ارتفاع: 62Cm .
  160,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 100 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید. ابعاد مخزن پلاستیکی 300 لیتری : طول: 72cm عرض: 52cm ارتفاع: 62Cm .
  145,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 200 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 200 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید.
  موجود
  توضیحات بیشتر
 • مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 200 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید.
  موجود
  توضیحات بیشتر
 • مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 300 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 300 لیتری : طول: 86cm عرض: 74cm ارتفاع: 84Cm .
  295,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 300 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 300 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 300 لیتری : طول: 86cm عرض: 74cm ارتفاع: 84Cm .
  270,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 500 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 500 لیتری : طول: 130cm عرض: 75cm ارتفاع: 85Cm
  490,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 500 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 500 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید. ابعاد مخزن پلاستیکی 500 لیتری : طول: 130cm عرض: 75cm ارتفاع: 85Cm
  473,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 800 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 800 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 800 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 800 لیتری : طول: 150cm عرض: 85cm ارتفاع: 100Cm
  570,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 800 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 800 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 800 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید. ابعاد مخزن پلاستیکی 800 لیتری : طول: 150cm عرض: 85cm ارتفاع: 100Cm
  548,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 900 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 900 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 900 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 900 لیتری : طول: 150cm عرض: 95cm ارتفاع: 100Cm
  615,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 900 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 900 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 900 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 900 لیتری : طول: 150cm عرض: 95cm ارتفاع: 100Cm
  598,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید.
  680,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید.
  668,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 1500 لیتری : طول: 180cm عرض: 115cm ارتفاع: 120Cm
  1,020,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی1500 لیتری : طول: 180cm عرض: 115cm ارتفاع: 120Cm
  1,000,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 2000 لیتری : طول: 185cm عرض: 125cm ارتفاع: 135cm
  1,210,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 2000 لیتری : طول: 185cm عرض: 125cm ارتفاع: 135cm
  1,195,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
  مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری سه لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید... ابعاد مخزن پلاستیکی 3000 لیتری : طول: 240cm عرض: 135cm ارتفاع: 140cm
  1,780,000تومان
  افزودن به سبد
 • مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
  مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی
  مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری تک لایه افقی از تولیدات آذین الوند آسیا(توان پلیمر) توسط فروشگاه اینترنتی آذین الوند به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قیمت مناسب بهره مند گردید.. ابعاد مخزن پلاستیکی 3000 لیتری : طول: 240cm عرض: 135cm ارتفاع: 140cm
  1,759,000تومان
  افزودن به سبد